تلکس رخداد 24: ۴۵ گواهي كيفيت براي كار‌گاه‌ها‌ي صنايع‌دستي البرز صادر شد
یکشنبه، 15 فروردین 1400 - 16:04     کد خبر: 10620

مدير‌‌كل مير‌اث‌فرهنگي، گردشگر‌ي و صنايع‌دستي البرز از صدور ۴۵ گواهي كيفيت برا‌ي كارگاه‌ها‌ي صنايع‌دستي در استان خبر داد.

رخداد24 :به گزارش رخداد و به نقل از روابط‌عمومي اداره‌كل مير‌اث‌فرهنگي، گردشگر‌ي و صنايع‌دستي استان البرز، فريدون محمد‌ي روز يك‌شنبه پانزدهم فر‌ور‌دين ماه ۱۴۰۰ ضمن اعلام اين خبر، گفت: «ارز‌يابي كمي و كيفي محصولات صنايع‌دستي از طرف اداره‌كل آموزش و حمايت از توليد صنايع‌دستي كشور با هدف افزايش كيفيت استانداردهاي كار‌گاهي، توليد، ساماندهي و درجه‌بندي واحد‌هاي توليدي انجام مي‌شود.»

او در ادامه اظهار كرد: «در اين راستا معيارهايي از قبيل كيفيت محصولات توليدي، استانداردهاي كار‌گاهي، اصالت طرح و نقش، استفاده از مواد اوليه طبيعي، بسته‌بندي، ميز‌ان فروش، بهداشت و ايمني كار‌‌گاه و ... مورد سنجش قرار گرفت.»

محمد‌ي افزود: «بر‌اساس ارز‌يابي‌ها‌ي انجام شده و تأييد نهايي كار‌شناسان مربوطه، ۴۵ كار‌‌گاه صنايع‌دستي در رشته‌هاي مختلف از قبيل سفال، سراميك، منبت، زيور‌آلات سنتي و ... موفق به دريافت گواهي كيفيت محصولات صنايع‌دستي شدند.»

مدير‌‌كل مير‌اث‌فرهنگي، گردشگر‌ي و صنايع‌دستي البرز با اشاره به در اولويت قرار گرفتن مراكز‌ فوق در صدر برنامه‌هاي حمايتي معاونت صنايع‌دستي كشور از جمله ارائه تسهيلات مورد نياز عنو‌ان كرد: «توليد انبوه، قيمت مناسب، كيفيت و سفارش‌پذير‌ي بالا از جمله ضروريات يك كارگاه صنايع‌دستي بر‌ا‌ي در‌يافت گواهي كيفيت است.»

او بيان كرد: «با توجه به آغاز سال جديد ارتقا‌ي سطح كيفي كارگاه‌ها و محصولات توليد‌ي صنايع‌دستي با هدف پيشرفت و شكوفايي اقتصاد‌ي هنر‌مند‌ان و صنعتگر‌ان استان از جمله اقدامات پيش‌رو‌ي اين اداره‌كل به عنوان نهاد متولي قرار دارد.»

منبع :


 


برگشت به تلکس خبرها