تلکس رخداد 24: 38درصد دانش آموزان متوسطه كشور در هنرستان ها تحصيل مي كنند
دوشنبه، 26 فروردین 1398 - 20:06     کد خبر: 9270

مديركل دفتر آموزش هاي فني و حرفه اي وزارت آموزش و پرورش گفت: 38 درصد دانش آموزان دوره دوم متوسطه در 700 هنرستان كشور تحصيل مي كنند.

رخداد24 : به گزارش رخداد،سيد محسن حسيني مقدم روز دوشنبه با بيان اين مطلب اظهارداشت: در 200 رشته داير شده در هنرستان هاي كشور بيش از 900 هزار دانش آموز مشغول به تحصيل هستند.

وي با اشاره به اينكه در برنامه ششم توسعه بايد آمار دانش آموزان در هنرستان ها به 50 درصد برسد، خاطرنشان كرد: با توجه به نياز بازار كار و ترويج فرهنگ كار آفريني ضرورت دارد دانش آموزان را به سوي رشته هاي فني و حرفه اي و كار دانش هدايت شوند.

وي از انتخاب رشته آگاهانه به عنوان مهمترين تصميم دانش آموزان در دوره اول متوسطه ياد كرد و يادآور شد: انتخاب رشته درست در آينده اي نه چندان دور اشتغال ، رضايت شغلي و كيفيت كار و ايمني شغلي را براي دانش آموزان به همراه دارد.

حسيني مقدم با بيان اينكه تا پايان برنامه ششم توسعه، نيمي از دانش آموزان متوسط دوم بابد به آموزش هاي مهارتي سوق داده شوند ادامه داد: در سال هاي اخير توجه مسئولان مخلتف به آموزش هاي فني و حرفه اي و مهارت آموزي بيشتر بوده است اما توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي نياز به زير ساخت هايي چون تجهيزات و نيروي انساني دارد.

وي تصريح كرد: با سه ساله شدن دوره تحصيلي رشته هاي فني حرفه اي و تغيير محتوايي، نياز است تجهيزات در هنرستان ها به روز رساني شود.

حسيني مقدم اضافه كرد: با به روز رساني و توسعه آموزش هاي هنرستان ها امكان پاسخگويي به نياز بازار كار در جامعه در حوزه كاري آموزش و پرورش نيز فراهم مي آيد.

وي ادامه داد: اكنون هنرجويان در هفت هزار هنرستان و در 200 رشته آموزش هاي مهارتي را فرا مي گيرند.

وي تاكيد كرد: والدين دانش آموزان از انتخاب رشته اجباري بپرهيزند زيرا اين اجبار پيامدهاي منفي براي فرزندانشان در حوزه آموزشي و شغلي در پي دارد.

منبع : ايرنا


 


برگشت به تلکس خبرها