تلکس رخداد 24: جزئيات حقوق ومزاياي سال۹۸ كارگران
شنبه، 17 فروردین 1398 - 13:38     کد خبر: 9252

جزئيات ميزان حقوق و مزاياي كارگران و كاركنان مشمول قانون كار و تامين اجتماعي براي سال ۹۸ اعلام شد.

رخداد24 : به گزارش رخداد، در واپسين روزهاي سال ۹۷ دستمزد سال ۹۸ كارگران و كاركنان مشمول قانون كار و تأمين اجتماعي پس از نشست دوازده ساعته شوراي عالي كار با حضور نمايندگان كارگري و كارفرمايي با وزير كار تعيين شد.

ميزان افزايش دستمزد كارگران براي دو گروه از «كارگران حداقلي بگير» و «ساير سطوح مزدي» به صورت مجزا مورد بررسي قرار گرفت.

كارگران حداقلي بگير، كارگراني هستند كه براي اولين بار در سال جاري وارد بازار كار مي‌شوند و سابقه فعاليت در بازار كار را ندارد. دستمزد اين گروه از كارگران (اعم از قرارداد دائم يا موقت) با افزايش ۳۶.۵ درصدي نسبت به حقوق پايه سال گذشته از ابتداي سال جاري روزانه مبلغ ۵۰۵,۶۲۷ ريال تعيين شده است.

بر اين اساس، دستمزد پايه كارگران حداقلي بگير در سال ۱۳۹۸ از يك ميليون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان در سال گذشته به يك ميليون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان افزايش يافت.

علاوه بر اين، به اين گروه از كارگران حق بن كارگري به صورت نقدي به ميزان ۱۹۰ هزار تومان و حق مسكن به ميزان ۱۰۰ هزار تومان در هر ماه تعلق مي‌گيرد. حق بن كارگري در سال گذشته ۱۱۰ هزار تومان و حق مسكن نيز ۴۰ هزار تومان بود.

همچنين براي كارگران داراي فرزند زير ۱۸ سال، به ازاي هر فرزند ۱۵۱ هزار و ۶۸۸ تومان به عنوان حق اولاد پرداخت مي‌شود.

لازم به ذكر است، همه رديف‌هاي مذكور به جز حق مسكن ۱۰۰ هزار توماني از فروردين ماه بايد در فيش‌هاي حقوقي اعمال شود. افزايش حق مسكن تنها رديف فيش حقوقي است كه با وجود تصويب در شوراي عالي كار بايد به تصويب هيأت وزيران نيز برسد. بنابراين تا پيش از تصويب هيأت وزيران، حق مسكن در سال ۹۸ به ميزان ۴۰ هزار تومان سال قبل اعمال مي‌شود.

منبع :مهر


 


برگشت به تلکس خبرها