رخداد 24
برگزاري مراسم داوري آثار ارسال شده به معاونت صنايع دستي البرز براي دريافت نشان ملي مرغوبيت كالا
تعزيه كلاك در فهرست ملي ميراث ناملموس كشور به ثبت رسيد
اتصال شهرك صنعتي كوثر استان البرز به شبكه گاز سراسري
تدوين سند راهبردي بقاع متبركه استان البرز
۷۰ ميليارد تومان هزينه جمع آوري ساليانه زباله در كرج
28 ميليارد تومان چك بلامحل در شهرداري كرج صادر شده است
مشاركت خواهران طلبه در «طرح ايمان افزايي» مددجويان البرزي
تجمع بازنشستگان در اعتراض به عدم‌همسان‌سازي حقوق
پرداخت تسهيلات كوتاه مدت به مستمري بگيران تامين اجتماعي
50 ماهي سمنقور از عطاري هاي فرديس جمع آوري شد
صفحه بعد - نسخه اصلی